Nye helsetjenester i apotek

 

Farmasiforbundet gjentar suksessen fra 2016 og

inviterer igjen alle medlemmer til kongress.

Årets tema er "Nye helsetjenester i apotek".

 

Fagkongressen skal bidra til økt kunnskap, faglig påfyll

og nettverksbygging for Farmasiforbundets medlemmer.

 

Også i år har vi satt sammen et program som jeg tror

vil bli både nyttig, interessant og spennende.

 

Jeg gleder meg til nok en gang å ønske deg

velkommen til Farmasiforbundets store

fagkongress i oktober!

 

 

Hilsen Irene Hope

Forbundsleder

Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo. Tlf 21 01 36 00

www.farmasiforbundet.no

Nye helsetjenester i apotek

 

Farmasiforbundet gjentar suksessen fra 2016 og

inviterer igjen alle medlemmer til kongress.

Årets tema er "Nye helsetjenester i apotek".

 

Fagkongressen skal bidra til økt kunnskap, faglig påfyll

og nettverksbygging for Farmasiforbundets medlemmer.

 

Programmet for kongressen er ennå ikke helt klart,

men jeg lover at det vil bli både nyttig, interessant

og spennende.

 

Jeg gleder meg til nok en gang å ønske deg

velkommen til Farmasiforbundets store

fagkongress i oktober!

 

 

Hilsen Irene Hope

Forbundsleder

Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo. Tlf 21 01 36 00

www.farmasiforbundet.no

Nye helsetjenester i apotek

 

Farmasiforbundet gjentar suksessen fra 2016 og

inviterer igjen alle medlemmer til kongress.

Årets tema er "Nye helsetjenester i apotek".

 

Fagkongressen skal bidra til økt kunnskap, faglig påfyll

og nettverksbygging for Farmasiforbundets medlemmer.

 

Også i år har vi satt sammen et program som jeg tror

vil bli både nyttig, interessant og spennende.

 

Jeg gleder meg til nok en gang å ønske deg

velkommen til Farmasiforbundets store

fagkongress i oktober!

 

 

Hilsen Irene Hope

Forbundsleder

Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo. Tlf 21 01 36 00

www.farmasiforbundet.no

Nye helsetjenester

i apotek

 

Farmasiforbundet gjentar suksessen fra 2016

og inviterer igjen alle medlemmer til kongress.

Årets tema er "Nye helsetjenester i apotek".

 

Fagkongressen skal bidra til økt kunnskap, faglig påfyll

og nettverksbygging for Farmasiforbundets medlemmer.

 

Også i år har vi satt sammen et program som jeg tror

vil bli både nyttig, interessant og spennende.

 

Jeg gleder meg til nok en gang å ønske deg

velkommen til Farmasiforbundets store

fagkongress i oktober!

 

 

Hilsen Irene Hope

Forbundsleder

Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo. Tlf 21 01 36 00

www.farmasiforbundet.no

Nye helsetjenester

i apotek

 

Farmasiforbundet gjentar suksessen fra 2016

og inviterer igjen alle medlemmer til kongress.

Årets tema er "Nye helsetjenester i apotek".

 

Fagkongressen skal bidra til økt kunnskap, faglig påfyll

og nettverksbygging for Farmasiforbundets medlemmer.

 

Også i år har vi satt sammen et program som jeg tror

vil bli både nyttig, interessant og spennende.

 

Jeg gleder meg til nok en gang å ønske deg

velkommen til Farmasiforbundets store

fagkongress i oktober!

 

 

Hilsen Irene Hope

Forbundsleder

Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo. Tlf 21 01 36 00

www.farmasiforbundet.no

Nye helsetjenester

i apotek

 

Farmasiforbundet gjentar suksessen

fra 2016 og inviterer igjen alle

medlemmer til kongress. Årets tema

er "Nye helsetjenester i apotek".

 

Fagkongressen skal bidra til økt kunnskap, faglig påfyll

og nettverksbygging for Farmasiforbundets medlemmer.

 

Programmet for kongressen er ennå ikke helt klart,

men jeg lover at det vil bli både nyttig, interessant

og spennende.

 

Jeg gleder meg til nok en gang

å ønske deg velkommen til

Farmasiforbundets store

fagkongress i oktober!

 

 

Hilsen Irene Hope

Forbundsleder

Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo. Tlf 21 01 36 00

www.farmasiforbundet.no

Nye helsetjenester

i apotek

 

Farmasiforbundet gjentar suksessen

fra 2016 og inviterer igjen alle

medlemmer til kongress. Årets tema

er "Nye helsetjenester i apotek".

 

Fagkongressen skal bidra til økt kunnskap,

faglig påfyll og nettverksbygging for

Farmasiforbundets medlemmer.

 

Programmet for kongressen er ennå ikke

helt klart, men jeg lover at det vil bli både

nyttig, interessant og spennende.

 

Jeg gleder meg til nok en gang

å ønske deg velkommen

til Farmasiforbundets store

fagkongress i oktober!

 

 

Hilsen Irene Hope

Forbundsleder

Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo

Tlf 21 01 36 00

www.farmasiforbundet.no

Nye helsetjenester

i apotek

 

Farmasiforbundet gjentar suksessen fra

2016 og inviterer igjen alle medlemmer

til kongress. Årets tema er "Nye

helsetjenester i apotek".

 

Fagkongressen skal bidra til økt kunnskap,

faglig påfyll og nettverksbygging for

Farmasiforbundets medlemmer.

 

Også i år har vi satt sammen et program som jeg tror

vil bli både nyttig, interessant og spennende.

 

Jeg gleder meg til nok en gang

å ønske deg velkommen

til Farmasiforbundets store

fagkongress i oktober!

 

 

Hilsen Irene Hope

Forbundsleder

Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo. Tlf 21 01 36 00

www.farmasiforbundet.no

Nye helsetjenester

i apotek

 

Farmasiforbundet gjentar suksessen

fra 2016 og inviterer igjen alle

medlemmer til kongress. Årets tema

er "Nye helsetjenester i apotek".

 

Fagkongressen skal bidra til økt kunnskap,

faglig påfyll og nettverksbygging for

Farmasiforbundets medlemmer.

 

Også i år har vi satt sammen et program som jeg tror vil bli både nyttig, interessant og spennende.

 

Jeg gleder meg til nok en gang

å ønske deg velkommen

til Farmasiforbundets store

fagkongress i oktober!

 

 

Hilsen Irene Hope

Forbundsleder

Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo.

Tlf 21 01 36 00

www.farmasiforbundet.no