PROGRAM

 

09.00 Musikkinnslag

 

09.15 Åpning av kongressen ved Irene Hope

 Presentasjon av årets medlem i Farmasiforbundet

 

09.40 Motivasjonsforedrag

ved Gustav Nilsen

 

10.15 Pause

 

10.30 «En apotekteknikers hverdag»

ved Tonje Sem Myklebust fra Sykehusapotekene HF

 

11.00 Risikominimeringstiltak

ved forsker Ulrike Jüse, Legemiddelverket

 

11.30 Lunsj

 

12.30 Vaksinasjonsprosjekt i Danmark

ved Camilla Lindeblad, regionsformand for

Region Hovedstaden i Farmakonomforeningen

 

13.30 Pause

 

14.00 «Brystkreft – apotek og pasient»

ved Irene Overhalden og Siv Overhalden

 

15.00 Avslutning ved Irene Hope

 

15.30 Takk for nå og vel hjem

Postboks 9029 Grønland

0133 Oslo

Tlf 21 01 36 00

www.farmasiforbundet.no