PROGRAM

 

09.00  Musikkinnslag med Claudia Scott

 

09.15 Åpning av Farmasikongressen

ved Irene Hope og presentasjon av årets medlem sammen med Gjensidige

 

09.40 Velg å være en daglig gleder

ved Heidi Klefstad

 

10.20 Pause

 

10.45 Retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

ved Siri Jensen, Antibiotikasenteret for primærmedisin

 

11.20 Hvorfor bakteriene blir resistente, om antibiotikas endring av den normale bakteriefloraen og hva vi kan gjøre for å forbedre bruken av antibiotika og derved redusere resistens

ved Dag Berild, professor og overlege ved Oslo universitetssykehus Ullevål

 

12.00 Lunsj

 

13.00 Antibiotikaresistens, utfordringer og nye løsninger

ved Alexander Høgmoen Åstrand, forsker og sivilingeniør ved Farmasøytisk institutt, UIO

 

13.45 Pause

 

14.10

Riktigere bruk av antibiotika, hvordan kan apotekansatte bidra?

ved Harald Langaas, cand.pharm og leder for Relis Midt-Norge

 

15.00 Avslutning ved Irene Hope

Meld deg på

Postboks 9029 Grønland

0133 Oslo

Tlf 21 01 36 00

www.farmasiforbundet.no